Контакти

Централен офис:
гр. Видин, ул. Търговска 2

Управител: Димитър Неков

телефон: 094 600889

e-mail: dimitarnekov@adanis.bg

Фирмен магазин:

гр. Видин, ул. Търговска 2

телефон: 094 600902, 600 903

e-mail: office@adanis.bg

Comments are closed.