За нас

Месото на Аданис ООД е продукт на затворен цикъл на производство.


Вкусът на натуралното свинско месо се осигурява от перфектните условия за отглеждане на прасетата във фермата и от използваните фуражи, произвеждани на собствена обработваема земя с площ 4000 дка.
Безопасността на продуктите се гарантира от високите технологии и непрекъснатия контрол в кланицата и преработвателното предприятие.
Животните са настанени в изолирани халета, които разполагат със собствени веранди. Спазени са всички европейски директиви за хуманитарното им отглеждане и е осигурен контролиран микроклимат чрез сложна система на вентилация, охлаждане и отопление. Малките прасенца и техните родители се хранят с подбран фураж, съдържащ подходящите протеини и енергия.


Кланицата и преработвателното предприятие кьм „Аданис” ООД са снабдени с модерна технология за охлаждане, разфасоване и пакетиране на месото. Високото ниво на оборудване, стриктните правила за дезинфекция и хигиенизиране на техниката и сградите поддържат високата степен на безопасност на произвежданите продукти. Предприятието е лицензирано за търговия в целия Европейски съюз през 2008 г. с номер BG………….. Стриктното прилагане на самоконтрол, както и непрекъснатият контрол от ДВСК допълнително гарантират качеството и безопасността на продуктите.

Произведените продукти се доставят със специализиран транспорт при подходящи температури до магазинна мрежа, складове и заведения за хранене в Северозападна и Централна България и се изнасят и в Румъния

Comments are closed.